Fåglar

Fågelbilder

Längst ner på denna sida finns fåglar som inte är fotograferade i Sverige.

Klicka på bilderna för större format.

Bergfink (Fringilla montifringilla)

Björktrast (Turdus pilaris)

Ungfågel

Blåmes (Parus caeruleus)

Bofink (Fringilla coelebs)

Bofinksunge

Buskskvätta med unge (Saxicola rubetra)

Domherre, hane (Pyrrhula pyrrhula)

Domherre, hona

Fasantuppar (Phasianus colchicus)

Fiskmås (Larus canus)

Fjällvråk (Buteo lagopus)

Flugsnappare grå (Muscicapa striata)

Flugsnapparhona svart/vit  (Ficedula hypoleuca)

Flugsnapparhane

Flugsnapparhona med unge

Glada (Milvbus milvus)

Gransångare (Phylloscopus collybita)

Grågås (Anser anser)

Gråsiska (Carduelis flammea)

Hona

Hane

Gråspett (Picus canus)

Gräsand(Anas platyrhynchos)

Grönfink (Carduelischloris)

Gröngöling (Picus viridis)

Gröngöling som tar ut en död unge från sitt bo, 2017-05-31.

Ung gröngöling

Grönsiska (Carduelis spinus),hane och hona och en hona som lämnar grenen.

Gök (Cuculus canorus)

Hackspett, större (Dendrocopos major)

Större hackspetsunge

Mindre hackspett (Dendrocopos minor)

Gråhäger (Ardea cinerea)

Järpe (Tetrastes bonasia)

Kaja (Corvus monedula)

Kanadagås (Branta canadensis)

Knipa (Bucephala clangula), hona

Knipa, hane

Kniphona med ungar

Knölsvan (Cygnus olor) med någon dag gamla ungar

Koltrast (Turdus merula)

Koltrast hona 

Korsnäbb, större (Loxia pytyopsittacus)

Kricka (Anas crecca)

Kråka (Corvus corone)

Kärrhök, brun (Circus aeruginosnus)

Ladusvala (Hirundo rustica)

Lavskrika (Perisoreus infaustus)

Lärkfalk (Falco subbuteo)

Lärkfalk och en hackspett

Lövsångare (Phylloscopus trochilus) 

Nötkråka (Nucifraga caryocatactes)

Nötskrika (Garrulu s glandariu s)

Nötväcka (Sitta europaea)

Ormvråk (Buteo buteo)

Pilgrimsfalk (Falco peregrinus)

Pilfink (Passer montanus)

Ringduva (Falco peregrinus)

Rödhake (Erithacus rubecula)

Rödstjärt (Phoenicurus phoenicurus) 

Rödvingetrast (Turdus iliacus)

Sidensvansar (Bombycilla garrulus)

Skrattmås (Chroicocephalus ridibundus)

Storskarv (Phalacrocorax carbo)

Sparvuggla (Glaucidium passerinum)

Sparvhök (Accipiter nisus)

Spillkråka hane (Dryocopus martius)

Hanen hackar ut boet och kastar skräpet. Den 24 mars 2022.

Hanen sitter ovanför ingången till boet och honan sitter ca 50 cm under.

Hona den 2 april.

Hane den 5 april.

Den 20 maj.

Den 20 maj.

Den 20 maj.

Den 20 maj.

Den 24 maj.

Den 24 maj.

Den 24 maj.

Den 24 maj.

Den 30 maj tittar en snart flygfärdig unge ut ur boet och väntar på mat.

Stare (Sturnus vulgaris)

Stenknäck (Coccothraustes coccothraustes)

Steglits (Carduelis carduelis)

Stenfalk (Falco columbarius) jagar skator på Tällbergs golfbana.

Stjärtmes (Aegithalos caudatus)

Storlom (Gavia artica)

Svartmes (Parus ater)

Sädesärla (Motacilla alba)

Talgoxe (Parus majoir)