Fåglar

Fågelbilder

Längst ner på denna sida finns fåglar som inte är fotograferade i Sverige.

Klicka på bilderna för större format.

Bergfink (Fringilla montifringilla)

Björktrast (Turdus pilaris)

Blåmes (Parus caeruleus)

Bofink (Fringilla coelebs)

Bofinksunge

Buskskvätta med unge (Saxicola rubetra)

Domherre, hane (Pyrrhula pyrrhula)

Domherre, hona

Fasantuppar (Phasianus colchicus)

Flugsnappare grå (Muscicapa striata)

Flugsnapparhona svart/vit  (Ficedula hypoleuca)

Flugsnapparhane

Flugsnapparhona med unge

Glada (Milvbus milvus)

Gransångare (Phylloscopus collybita)

Grågås (Anser anser)

Gråsiska (Carduelis flammea)

Hona

Hane

Gråspett (Picus canus)

Gräsand(Anas platyrhynchos)

Grönfink (Carduelischloris)

Gråspett ungfågel

Gröngöling (Picus viridis)

Gröngöling som tar ut en död unge från sitt bo, 2017-05-31.

Grönsiska (Carduelis spinus),

hane och hona och en hona som lämnar grenen.

Gök (Cuculus canorus)

Hackspett, större (Dendrocopos major)

Större hackspetsunge

Mindre hackspett (Dendrocopos minor)

Järpe (Tetrastes bonasia)

Kaja (Corvus monedula)

Kanadagås (Branta canadensis)

Knipa (Bucephala clangula), hona

Knipa, hane

Kniphona med ungar

Knölsvan (Cygnus olor) med någon dag gamla ungar

Koltrast (Turdus merula)

Korsnäbb, större (Loxia pytyopsittacus)

Kricka (Anas crecca)

Kärrhök, brun (Circus aeruginosnus)

Ladusvala (Hirundo rustica)

Lavskrika (Perisoreus infaustus)

Lärkfalk (Falco subbuteo)

Lövsångare (Phylloscopus trochilius)

Lärkfalk och en hackspett

Nötkråka (Nucifraga caryocatactes)

Nötskrika (Garrulu s glandariu s)

Nötväcka (Sitta europaea)

Ormvråk (Buteo buteo)

Pilgrimsfalk (Falco peregrinus)

Pilfink (Passer montanus)

Ringduva (Falco peregrinus)

Rödhake (Erithacus rubecula)

Rödvingetrast (Turdus iliacus)

Sidensvansar (Bombycilla garrulus)

Storskarv (Phalacrocorax carbo)

Sparvuggla (Glaucidium passerinum)

Sparvhök (Accipiter nisus)

Spillkråka (Dryocopus martius)

Stare (Sturnus vulgaris)

Stenknäck (Coccothraustes coccothraustes)

Steglits (Carduelis carduelis)

Stjärtmes (Aegithalos caudatus)

Storlom (Gavia artica)

Svartmes (Parus ater)

Sädesärla (Motacilla alba)

Talgoxe (Parus majoir)

Talltita (Parus montanus)

Tjädertupp och tjäderhona (Tetrao urogallus)

Tofsvipa (Vanellus vanellus)

Tornfalk (Falco peregrinus)

Tranor (Grus grus)

Trädkrypare (Cert6hia familiaris)

Törnskata (Lanius collurio)

Fåglar som är fotograferade utanför Sverige.

Pelikan, Eureka, Samoa Kalifornien, USA

Turkey Vulture, Eureka, Samoa Kalifornien, USA

Red-tailed Hawk?, norr om San Fransisco Kalifornien, USA

Kolibri, Gualala, Kalifornien, USA

Alkekung (Alle alle), nordvästra Spetsbergen 2017.

Vitkindad gås (Branta leucopsis), Nya-Ålesund,  Spetsbergen, 2017.

Ejder (Somateria mollissima), Nya-Ålesund, Spetsbergen 2017

Stormfågel, Havhest Fulmar (Fulmar glacialis). Nordvästra Spetsbergen 2017. Detta är Albatrosens motsvarighet i norra atlanten. Denna fågel lever i stort sett hela sitt liv flygande.

Lunnefågel (Fratercula artica), norvästra Spetsbergen 2017.

Arktisk silvertärna (Sterna paradisaea), nordvästra Spetsbergen 2017.

Skärsnäppa (Calidris maritima), Nya-Ålesund, Spetsbergen 2017.

Tobisgrissla (Cepphus grylle), nordvästra Spetsbergen 2017.

Ruddy turnstone (Arenaria interpres). Fotograferad den 20 sept. 2018 i hanmnen i Nairin, Skottland.

Silltruts unge (Larus fuscus). Fotograferad i Skottland.