Fåglar

Fågelbilder

Längst ner på denna sida finns fåglar som inte är fotograferade i Sverige.

Klicka på bilderna för större format.

Bergfink (Fringilla montifringilla)

Bivråk (Pernis apivorus)

Björktrast (Turdus pilaris)

Ungfågel

Blåmes (Parus caeruleus)

Bofink (Fringilla coelebs)

Bofinksunge

Buskskvätta med unge (Saxicola rubetra)

Domherre, hane (Pyrrhula pyrrhula)

Domherre, hona

Fasantuppar (Phasianus colchicus)

Fiskgjuse (Pandion haliaetus), Ekeby våtmarker, Eskilstuna

Fiskmås (Larus canus)

Flugsnappare grå (Muscicapa striata)

Flugsnapparhona svart/vit  (Ficedula hypoleuca)

Flugsnapparhane

Flugsnapparhona med unge

Glada (Milvbus milvus)

Grågås (Anser anser)

Gråsiska (Carduelis flammea)

Hona

Hane

Gråspett (Picus canus)

Gräsand(Anas platyrhynchos)

Grönbena (Tringa glareola), Ekeby våtmarker, Eskilstuna.

Grönfink (Carduelischloris)

Gröngöling (Picus viridis)

Gröngöling som tar ut en död unge från sitt bo, 2017-05-31.

Ung gröngöling

Grönsiska (Carduelis spinus),hane och hona och en hona som lämnar grenen.

Gulsparv (Emberiza citrinella)

Gulärla (Motacilla flava) Ekeby vårmark, Eskilstuna.

Gärdsmyg (Troglodytes troglodytes)

Gök (Cuculus canorus)

Hackspett, större (Dendrocopos major)

Större hackspetsunge

Mindre hackspett (Dendrocopos minor)

Havsörn (Haliaeetus albicilla) Ekeby våtmark 23 augusti 2023. Till höger tillsammans med en Kärrhök

Gråhäger (Ardea cinerea)

23 aug. 2023 Ekeby våtmark, Eskilstuna

Järnsparv (Prunella modularis)

Järpe (Tetrastes bonasia)

Kaja (Corvus monedula)

Kanadagås (Branta canadensis)

Knipa (Bucephala clangula), hona

Knipa, hane

Kniphona med ungar

Knölsvan (Cygnus olor) med någon dag gamla ungar

Koltrast (Turdus merula)

Koltrast hona 

Korsnäbb, större (Loxia pytyopsittacus)

Kricka (Anas crecca)

Kråka (Corvus corone)

Kärrhök, brun (Circus aeruginosnus), Limsjön, Leksand.

Ladusvala (Hirundo rustica)

Lavskrika (Perisoreus infaustus)

Lärkfalk (Falco subbuteo)

Lärkfalk och en hackspett

Lövsångare (Phylloscopus trochilus) 

Nötkråka (Nucifraga caryocatactes), Lisslinda Plintsberg, Tällberg.

Nötskrika (Garrulu s glandariu s)

Nötväcka (Sitta europaea)

Ormvråk (Buteo buteo)

Pilgrimsfalk (Falco peregrinus)

Pilfink (Passer montanus)

Ringduva (Falco peregrinus)

Rödhake (Erithacus rubecula)

Rödstjärt (Phoenicurus phoenicurus) 

Rödvingetrast (Turdus iliacus)

Salskrake (Mergellus albellus) Skjulsta, Eskilstuna, simmar med knipor.

Sidensvansar (Bombycilla garrulus)

Skrattmås (Chroicocephalus ridibundus)

Skägdopping (Podiceps cristatus), Ekeby våtmarker, Eskilstuna.

Snatterand (Mareca strepera), Ekeby våtmarker, Eskilstuna

Storskarv (Phalacrocorax carbo) norra Långsjön, Holtäpporna, Borlänge den 7 maj 2021.

Ekeby Våtmark den 30 juni 2023.

Strandpipare, mindre (Charadrius dubius), Ekeby våtmarker, Eskilstuna

Sparvuggla (Glaucidium passerinum)

Sparvhök (Accipiter nisus)

Golfbanan Plintsberg, Tällberg.

Spillkråka hane (Dryocopus martius)

Hanen hackar ut boet och kastar skräpet. Den 24 mars 2022.

Hanen sitter ovanför ingången till boet och honan sitter ca 50 cm under.

Hona den 2 april.

Hane den 5 april.

Den 20 maj.

Den 20 maj.

Den 20 maj.

Den 20 maj.

Den 24 maj.

Den 24 maj.

Den 24 maj.

Den 24 maj.

Den 30 maj tittar en snart flygfärdig unge ut ur boet och väntar på mat.

Stare (Sturnus vulgaris)

Stenknäck (Coccothraustes coccothraustes)

Steglits (Carduelis carduelis)

Stjärtmes (Aegithalos caudatus)

Sothöna (Fulica atra), Ekeby våtmarker, Eskilstuna