Fåglar

Photohans.se

Fågelbilder

Längst ner på denna sida finns fåglar som inte är fotograferade i Sverige.

Klicka på bilderna för större format.

Bergfink (Fringilla montifringilla)

Björktrast (Turdus pilaris)

Blåmes (Parus caeruleus)

Bofink (Fringilla coelebs)

Bofinksunge

Domherre, hane (Pyrrhula pyrrhula)

Domherre, hona

Fasantuppar (Phasianus colchicus)

Flugsnappare grå (Muscicapa striata)

Flugsnapparhona svart/vit  (Ficedula hypoleuca)

Flugsnapparhona med unge

Flugsnapparhane

Glada (Milvbus milvus)

Gransångare (Phylloscopus collybita)

Grågås (Anser anser)

Gråsiska (Carduelis flammea)

Hona

Hane

Gråspett (Picus canus)

Gräsand(Anas platyrhynchos, ungar

Grönfink (Carduelischloris)

Gråspett ungfågel

Gröngöling (Picus viridis)

Gröngöling som tar ut en död unge från sitt bo, 2017-05-31.

Grönsiska (Carduelis spinus),

hane och hona och en hona som lämnar grenen.

Gök (Cuculus canorus)

Hackspett, större (Dendrocopos major)

Större hackspetsunge

Mindre hackspett (Dendrocopos minor)

Järpe (Tetrastes bonasia)

Kaja (Corvus monedula)

Kanadagås (Branta canadensis)

Knipa (Bucephala clangula), hona

Knipa, hane

Kniphona med ungar

Knölsvan (Cygnus olor) med någon dag gamla ungar

Koltrast (Turdus merula)

Korsnäbb, större (Loxia pytyopsittacus)

Hona

Brunkärrhök (Circus aeruginosus))

Ladusvalor (Hirundo rustica)

Lavskrika (Perisoreus infaustus

Lärkfalk  (Falco subbuteo)

Lövsångare (Phylloscous trochilus)

Nötkråka (Nucifraga caryocatactes)

Fotograferad i Plintsberg

Nötskrika (Nötskrika glandarius)

Nötväcka (sitta europaea)

Ormvråk (Buteo buteo)

Pilfink (Passer montanus)

Pilgrimsfalk (Falco peregrinus)

Ringduva (Columba palumbus)

Rödhake (Erithacus rubecula)

Rödvingetrast (Turdus iliacus)

Sidensvansar (Bombycilla garrulus)

Ringduva, Columba palumbus

 

Sparvuggla (Glaucidium passerinum)

Spillkråka (Dryocopus martius)

Stare (Sturnus vulgaris)

Ungfågel, stare

Stenknäck (Coccothraustes coccothraustes)

Steglits (Carduelis carduelis)

Stjärtmes (Aegithalos caudatus)

Storlom (Gavia artica)

Sparvhök (Accipiter nisus)

Svartmes (Parus ater)

Sångsvanar (Cygnus cygnus)

Sädesärla (Motacilla alba)

Talgoxe (Parus majoir)

Talltita (Parus montanus)

Tjädertupp och tjäderhona (Tetrao urogallus).

Tofsvipa (Vanellus vanellus)

Tornfalk (Falco peregrinus)

Tranor (Grus grus)

Hane              Törnskata (Lanius collurio)                                      Hona 

Fåglar som inte är fotograderade i Sverige.

Pelikan, Eureka, Samoa Kalifornien, USA

Turkey Vulture, Eureka, Samoa Kalifornien, USA

Red-tailed Hawk?, norr om San Fransisco Kalifornien, USA

Kolibri, Gualala, Kalifornien, USA

Vitkindad gås (Branta leucopsis), Nya-Ålesund,  Spetsbergen, 2017.

Alkekung (Alle alle), nordvästra Spetsbergen 2017.

Ejder (Somateria mollissima), Nya-Ålesund, Spetsbergen 2017.

Stormfågel, Havhest Fulmar (Fulmar glacialis). Nordvästra Spetsbergen 2017. Detta är Albatrosens motsvarighet i norra atlanten. Denna fågel lever i stort sett hela sitt liv flygande.

Lunnefågel (Fratercula arctica). Nordvästra Spetsbergen 2017.

Arktisk silvertärna (Sterna paradisaea), nordvästra Spetsbergen 2017.

Skärsnäppa (Calidris maritima), Nya-Ålesund, Spetsbergen 2017.

Snösparv (Plectrophenax nivalis), Longyearbyen, Spetsbergen 2017.

Tobisgrissla (Cepphus grylle), nordvästra Spetsbergen 2017.

För mej okänd fågel, nordvästra Spetsbergen 2017.

Ruddy turnstone (Arenaria interpres). Fotograferad den 20 sept. 2018 i hanmnen i Nairin, Skottland

Silltruts unge (Larus fuscus). Fotograferad i Skottland.