Fulufjället


Fulufjället

Tiden går, men tallen består.


  • När Columbus upptäckte Amerika grodde tallen på norsk mark.


  • När Gustav Vasa skidade från Mora till Sälen (han åkte faktiskt åt det hållet) var tallen ännu ung.


  • Tallen hade hunnit bli runt 250 år när Linné besökte Dalarna år 1734. Den var antagligen lika hög då som i dag, men inte lika grov och hade en klenare krona.


  • I dag är tallen ca. 500 år och har fortfarande stort värde för många växter och djur.