Naturbilder

Naturbilder

Jungfru Marie Nycklar

Ängsklockor

Mosippa

Äppelblom

Oktober 2018

November 2018

Hösten 2019

Den 29 Augusti 2020

30 September 2020

24 oktober 2020

Den 5 mars 2021.

Den 8 oktober 2022.

Holtäpporna 8 mars 2024

Vallmo 

Kungsljus (Verbascum thapsus)

Stolt fjällskivling

Blåsippor (Hepatica nobilis) Den 3 mars 2021.

Den 4 mars 2021.